Capital Dergisi – Aralık 2023 Sayısı

Birleşik Krallık’la özdeşleşmiş uluslararası taşımacılık ve gümrükleme şirketi Euroturk Freight’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı M. Evren Baturalp, lojistikle teknolojiyi birleştirmeyi başarabilen ender şirketlerden biri olduklarını belirtiyor. Geçen yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini, bu yıl da büyüme hedeflerini gerçekleştireceklerini söyleyen Baturalp, “İleride halka açılmayı planlıyoruz” diyor.

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde 2005 yılında kurulan Euroturk Freight, uluslararası bir freight forwarding şirketi. M. Evren Baturalp tarafından kurulan şirket, Birleşik Krallık ve İrlanda’da gümrükleme ve transit (t1/t2) beyanname hizmeti, transit ticaret, deniz (fcl & lcl) ve hava konsolidasyonları ile Avrupa ülkeleri arasında uluslararası taşımacılık hizmeti veriyor. Merkezlerinin İngiltere’de olduğunu söyleyen Baturalp, Türkiye’de İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet verdiklerini belirtiyor. Birleşik Krallık’la özdeşleşen bir marka olduklarını ifade eden Baturalp, “Türkiye ofislerimiz daha çok lojistik ağırlıklı hizmet verirken İngiltere’deki ana
merkezimizse daha çok gümrükleme ve transit beyanname işlemleri alanında faaliyet gösteriyor” diyor. Baturalp, şirketini ve yeni yatırım planlarını şöyle anlatıyor:

ÇÖZÜM ORTAĞI

“Şirketimiz uluslararası ve yurt içi nakliye ile ilgili her türlü çözüm ortaklığı sunmakla birlikte İngiltere’de gümrükleme, transit beyanname işlemleri (T1/T2), ithalat/ihracat taşımacılığı ve depolama konularında da hizmet veriyor. Brexit ile gelen ENS-EXS / SSD, GMR, GVMS gibi yeni gümrük belge ihtiyaçlarını da Birleşik Krallık’ın tüm limanlarından sağlayabiliyor.Bununla birlikte Birleşik Krallık ve İrlanda nezdinde ithalat tarafında gümrükleme işlemleri, IPR, OPR, Gümrüklü saha / ERTS sahalarina giriş/ çıkış gümrük
beyannameleri, CFSP ve T1/ T2 devam transit beyannameleriyle beraber Avrupa ve Türk ihracatçı/ ithalatçı ve uluslararası nakliye şirketlerine geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.

İhracat tarafındaysa T1/T2 transit işlemleriyle gümrüklü sahadan, İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İrlanda’ya ihracat beyanname ve transit işlemleri sunuyoruz. TIR Carnet, CMR işlemleri, menşei şehadatnamesi, EUR1 belgesi işlemlerini de kolaylıkla temin edebiliyoruz. Üstelik İngiltere’nin en yoğun kara taşıma gümrük limanı olan Dover’de menşei şehadatnamesi yapabilen tek şirket statüsündeyiz.

AEO BELGESİ

Birleşik Krallık ve İrlanda’da gümrükleme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden bizi ayıran en önemli özellik resmi makamlarca onaylanan AEO (UK Authorised Economic Operator) belgesine sahip olmamız. Bu yetkilendirme sertifikasına sahip ilk ve tek Türk kökenli şirket olmamız sebebiyle sektör içerisinde çok farklı bir statüde konumlandık. Lojistik faaliyetleri açısındansa şirketimizin inovasyon ve teknoloji anlamında yaptığı atılımlar bizleri rakiplerimize göre daha farklı bir yere taşıdı. Tüm filomuzu Eurostar 6 araçlarıyla desteklememiz, tır ve dorselerimizin takibini modern teknolojik ekipmanlarıyla geliştirmemiz, yeşil enerji kapsamında çevre kirliliğini en aza indirgeyecek AR-GE
çalışmalarımızla desteklendi. Tüm bu gelişmeler bizleri, lojistik sektörüyle teknolojiyi birleştirmeyi başarabilen ender şirketlerden biri haline getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Geçen yıl şirketimiz sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydetti. 2022 mali verilerimiz bir önceki yıla göre yüzde 68’lik bir büyüme kaydederken 2023 projeksiyonlu finansal verilerimiz ise 2022 yılına göre net kârlılıkta yüzde 120 oranında bir artış gösteriyor. Kısacası yıllar itibarıyla istikrarlı büyüme, hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Ciro beklentilerimiz yaptığımız yatırımların bir getirisi olarak zaman içerisinde karşımıza çıkıyor. Bu sebeple rasyonel büyümeyle birlikte kurumsal büyümeyi de hedefleyerek
yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

HALKA AÇILMA HEDEFİ

Euroturk Freight İngiltere merkezimiz ve Türkiye ofislerimizle birlikte sektörel ve toplumsal olarak kısa, orta ve uzun vadede stratejik planlarımız mevcut. İngiltere gümrük tarifi olarak transit beyanname teminat garantimizi kısa dönemde 200 milyon GBP’ye yükseltip, uzun dönemde ise teminatımızı daha yüksek rakamlara getirmeyi hedefliyoruz. İrlanda harici Avrupa ülkelerinde gümrük ve transit ofislerimizi açarak şirketimizi Avrupa şirketleriyle rekabet edilebilir seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve iklim konusunda devlet teşvikli çalışmalarımız bizleri sosyal sorumluluk alanında öne çıkarmaya devam edecek. İnovasyon ve teknolojinin lojistik sektörü ile entegre olması konusunda, yapay zeka ve otonom sistemlerini yeni nesil araçlarımıza modifiye ederek zarar ve riskleri minimalize etmeye devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede tüm filomuzu elektrikli
araçlarla yenileyip karbon ve filtre emisyonlarını sıfıra indirmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise yaptığımız bu yatırımları, yenilikçi ve yeşil taşımacılık sloganıyla birleştirmeyi hedefleyerek halka arz sürecimizi başlatmayı öngörüyoruz.”

“YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ”

EFEKTİF BÜYÜME
Kurum kültürü olarak gelişmeyi ve geliştirmeyi hedeflemiş şirketlerin başında gelmekteyiz. Bu kapsamda efektif büyümeyle Türkiye antrepo sahalarında yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
İrlanda’da yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde tüm sınır kapıları ve limanlarda kolay bir şekilde gümrükleme işlemlerini yapabiliyoruz. Mevcut altyapı ve ERP teknolojimizi
yenileyerek İngiltere gümrük sahalarında işlem önceliği kapsamında çok kısa bir sürede sonuç alabiliyoruz. Bu durum da paydaşlarımızın zaman
konusundaki önemli kayıplarının önüne geçiyor.

SOSYAL SORUMLULUK
Bununla birlikte uluslararası kaçakçılık ile yasadışı göçü önlemek adına İngiltere resmi kurumlara yapılan girişimimiz devam ediyor. Yakın zamanda kendi patentimiz olan dorse
alarm sistemlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte ticari olarak sektördeki diğer rakiplerimizi de bu sistemi kullanmaya teşvik ederek, sosyal sorumluluk kapsamında sektörün öncülerinden olmayı hedefliyoruz.

Capital Dergisi – Kasım 2023 Sayısı

“Yenilikçi yaklaşımları süreçlerimize uyguluyoruz”

Euroturk Freight, İngiltere merkeziyle birlikte Türkiye’de İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet veriyor. Şirket 2023’ün ilk çeyreğinde net kârını yüzde 120 artırmayı başardı. Euroturk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Evren Baturalp, “Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları süreçlerimize uyguluyoruz” diyor.

Euro Freight, merkezi İngiltere’de Türkiye’de ve Avrupa’da lojistik ilgi akışı en üst düzeyde ve kaliteli hizmet sağlayan bir lojistik şirketi. Temel hizmet verdiği alanlar uluslararası freight forwarding, Birleşik Krallık ve İrlanda gümrükleme hizmeti, transit ticaret, hava, deniz (FCL&LCL) konsolidasyonlarıyla Avrupa ülkeleri arasında uluslararası taşımacılık. Şirket, İngiltere merkeziyle birlikte Türkiye’de İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet veriyor. Euroturk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Evren Baturalp, “Uluslararası ve yurt içi nakliyenin her alanında deneyim sahibi olmanın yanında, 2000 yılından beri İngiltere’de gümrük- leme, transit işlemleri (T1/T2), ithalat/ihracat taşımacılığı ve depolama konularında hizmet veriyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları süreçlerimize uygulamayı, yönetim sistemi standartlarını ve yasal mevzuatları takip ede- rek sürekli sistem gelişimini garanti altına almayı, tüm işveren- lerimiz, mutlu çalışanlarımızla ve ilgili taraflarımızın yönetim sistemlerimize katılımını sağlamayı arzulamaktayız” diyor. Ba- turalp, 2023’te sektör olarak pandeminin yaralarını sardıklarını belirtiyor ve “2023 yılı ilk çeyrek net kârlılığımız döviz bazında,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120 oranında arttı” diyor. Euroturk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı M. Evren Baturalp, sorularımızı şöyle yanıtladı:

2023 yılı nasıl geçiyor?

2023, lojistik sektörü için pandeminin yaralarını sardığımız ve ivme kazandığımız bir yıl. Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle gelişmekte olan ticaret hacmi ve İngiltere’nin Brexit sonrası Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla değişen gümrük statüsü bizi sektörde çok farklı konumlandırdı. Birleşik Krallık resmi makamlarınca onaylanan AEO belgesine sahip ilk ve tek Türk kökenli lojistik şirketi olmamız nedeniyle bu ülkedeki tüm limanlarda yetkili statüye sahip olmamız bu farklılığın temelini oluşturuyor. Bu durum da yıllar içinde büyüme rasyolarımızı olumlu etkiledi. 2020 ve 2022 dönemi pandemi sonrası nakliye tarafında şirketimiz araç yatırımlarıyla yüzde 300 oranında büyüyerek ciddi bir ivme elde etti. 2023 yılı ilk çeyrek net kârlılığımız döviz bazında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120 oranında arttı. Tüm bu verilerin enflasyondan arındırıldığını ve lojistik sektörünün TCMB verilerine göre aynı dönemde döviz bazında yüzde 17’lik bir artış gösterdiğini göz önünde bulundurduğumuzda sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu büyüme bizi farklı ülkelerde yatırıma ve hizmet vermeye yöneltiyor. Bu nedenle 2023 yılında Birleşik Krallık dışında İrlanda’da yetkili gümrük belgesine sahip olma girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. İrlanda’da gümrükleme ve transit işlemleri, Euroturk teminatıyla hem Türk hem Avrupalı nakliye ve forwarder şirketleriyle birlikte ihracat ve ithalat firmalarına uluslararası düzeyde hizmet vermekteyiz.

Farklı iş kollarında dijitalleşme, tüketici beklentilerini nasıl değiştirdi?

Bu yeni beklenti ve ihtiyaçlara yanıt vermek adına neler yapıyorsunuz? Teknolojik gelişmelerin lojistik sektörü için kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Müşterilerimize zamanında teslimat ve ürünlerini takip edebilme konusunda sunduğumuz inovatif gelişmeler, büyümemizde en önemli faktörlerden bir tanesi. Ayrıca İngiltere ve İrlanda gümrük işlemlerinin sadece dijital olarak yapılması ve bu alanda sunduğumuz hizmetler teknolojik altyapımızın ne denli gelişmiş olduğunun en büyük kanıtı. Bununla birlikte filomuzda bulunan çekicilerimiz ve dorselerimiz son teknolojik alarm sistemleriyle desteklenmiş olup, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle yasadışı göçün de önüne geçmiş bulunmaktayız. Ayrıca otonom sürüş konusunda AR-GE çalışmalarımız son sürat devam ediyor.

Yatırım ajandanızın en önemli maddeleri neler?

Yatırımlarımızı daha çok inovatif alanlarda ve gümrük sahaları alanında değerlendiriyoruz. Türkiye sınır kapılarında hayata geçirmeyi planladığımız antrepo sahalarımızla birlikte gümrük sahalarında daha etkili olmayı hedefliyoruz. İrlanda’da yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız tam yetkili bir gümrük sahası var. İnovasyon alanındaysa gümrük işlemlerinde insan hataları faktörlerini en aza indiren ERP sistemlerine sahibiz. Ar-Ge planlamamız doğrultusunda otomasyon süreçlerini uluslararası taşımacılığın her noktasında aktif bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konuda gerek İngiltere Gümrük Bakanlığı nezdinde onaylanan AEO sertifikasyonu gerek Türk yetkili makamlarınca onaylanan yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikamızla hızlı, proaktif çözümler sunmaktayız. Büyüme hedeflerimizle orantılı olarak gelişen Asya piyasasına da kayıtsız kalmak istemiyoruz. Bu nedenle transit ticaret geçiş noktalarına konu kilit ülkelerde de yetkili gümrük statüsüne sahip olmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Yakın dönemde teknoloji ve inovasyon gündeminizde neler var?

Şirket kültürümüz gereği sürekli gelişimi ve yaratıcı yaklaşımları süreçlerimize uygulamaktayız. Yaşadığımız çevremize ve gezegenimize karşı sorumluluğumuz var. Bizler bu kapsamda Kyoto Protokolü ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları uyarınca araçlarımızı çevremizi en az düzeyde etkileyecek şekilde dizayn ettik. Karbon ve filtre emisyonlarını minimalize edip, çevre dostu taşımacılık anlayışını benimsemiş bulunmaktayız. İlerleyen süreçlerdeyse tamamen elektrikli araç kullanımı ve otonom sürüş ilkesini hayata geçirmeyi planlıyoruz